Ledøje-Smørum Husholdningsforening

Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj

Bestyrelsen ønsker alle god sommer Cool

og på gensyn i slutningen af september.

Program for efterår udsendes i begyndelsen af august.