Ledøje-Smørum Husholdningsforening

Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj
Kong Svends Høj

                              

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00

Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørumnedre.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftlig til
    et af bestyrelsesmedlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent for 2020 - bestyrelsen foreslår uændret
6. Valg af bestyrelse og suppleant
     På valg: Grete Sørensen  – modtager genvalg
                      Judy Jensen – modtager genvalg
                   Gunhild Madsen – modtager genvalg
    Valg af 1 suppleant

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
     På valg: revisor Lisbeth Becher - modtager genvalg
     Revisorsuppleant: Britt Rasch - modtager genvalg

8.  Eventuelt.

Kontingentet for 2019 skal være betalt inden generalforsam­lingen, ellers har man ikke stemmeret og er ikke valgbar. Kontingentet, som er kr. 200,- for 2019 kan indbetales hos Jytte Lindstrøm Dyvelåsen 44 i mødelokalet umiddelbart før generalforsamlingen, eller netbank reg. 1551 konto 622 6310.

Senere vil der være et let anretning.
Af hensyn til indkøb er der tilmelding til Generalforsamlingen senest 7.01.2019

Grethe Kaczmarek, tlf. 4119 7711 - e-mail: rgk@smoerumnet.dk eller Grete Sørensen,
tlf. 4465 0463 - e-mail: gs@smoerumnet.dk

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.

 

.