Ledøje Smørum Husholdningsforening

               Bestyrelsen:

Formand:          Lis Lauge Jacobsen
                        Tlf. 3252 1388
                        e-mail: lislaugejacobsen@live.dk 

Næstformand:  Judy Jensen
                       Tlf. 4465 3113

Kasserer:         Jytte Lindstrøm
                       Tlf. 4465 0168

Sekretær:        Grete Sørensen
                       Tlf. 4465 0463
                       mail: gs@smoerumnet.dk 

Bestyrelsesmedl.:  Grethe Kaczmarek
                            Tlf. 4119 7711
                            mail: grethekacz@gmail.com 

                            Gunhild Madsen
                            Tlf. 4465 1328

Suppleanter:         Lene Askevig
                            Ulla Malm