Generalforsamling

             Generalforsamling

torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00

Formanden bød velkommen samt godt nytår og vi startede med at synge Vær velkommen herrens år.


Dagsorden og referat:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Somdirigent blev valgt Lissie Rasmussen . Stemmetællere Judy Jensen og Anett Pedersen

2. Formanden aflægger beretning.
Så gik året 2017, til stor glæde for husholdningsforeningen her har vi fået en del nye medlemmer.

Vi startede året i februar med fortælling om Kongehuset fortalt af Chr. Eugen Olsen, om hans virke ved hoffet.  

I marts havde vi besøg af forfatter og eventyrer John Andersen der fortalte om da han i 2014 kørte på motorcykel fra Istanbul i Tyrkiet til Xian i Kina, ad den flere tusind år gamle handelsrute, Silkevejen.  

Ja så blev det april hvor vi havde besøg af Helle Rasmussen som vagabond, hun underholdt med numre fra gamle revyer, og så fik vi også rørt vores stemmer. 

Maj
Desværre fik vi ikke nogen sommertur da tilslutningen ikke var stor, grunden var nok vi havde valgt en søndag. Sidder der nogle med evt. et forslag til en udflugt i løbet af sommeren, hører vi gerne om det senere. Under evt. 

 Så holdt vi sommerferie. 

Normalt starter vi op i oktober, men i 2017 startede vi op i september, kulturhuset var optaget i oktober. Vi lagde ud med "Morskab med morale" v/ historiefortælleren Per Hammerich han spændte vidt fra nordjyske Krogen-historier, Brdr. Grimms eventyr og H.C.Andersen. 

November
Her syntes vi det kunne være sjovt at høre lidt om Simon Spies, vi fik besøg af Stig Ulrichsen der fortalte om Spies liv og levende, et sjovt foredrag, han kunne efterligne Spies knækkende stemme.  

December
Ja så kom julen, hvor vi havde valgt at få Luciapigerne fra Smørum på besøg, de underholdt ca. ½ time med julesalmer. Desuden havde vi a la carte musik til maden, Her spillede og hygge Emma fra Smørum om os. Under maden og kaffen solgte vi lotterier, meget hyggelig aften.
 

Til slut tak til alle som mødte op, og en stor tak til bestyrelsen.  

Lis L. Jacobsen

Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Eneste bemærkning til regnskabet var af Egenkapital datoen skulle være 31.12.2017 og ikke 2016. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftlig til
    et af bestyrelsesmedlemmerne. Ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for 2019. Blev godkendt
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
     På valg: Lis Jacobsen  – modtager genvalg
                 Jytte Lindstrøm – modtager genvalg
                   Margit Ottosen – modtager ikke genvalg? - her blev valgt Grethe Kaczmarek 
    Valg af 2 suppleant her blev valgt:
                    Margit Ottosen
                    Gunhild Madsen

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
     På valg: revisor Ellen Jepsen - modtager genvalg
     Revisorsuppleant: Britt Rasch - modtager genvalg
     Blev godkendt

8.  Eventuelt.
Formanden takkede de to afgående suppleanter (Ibbi og Ragnhild) for deres arbejde i bestyrelsen.
Der kom forslag om at besøge Jægerspris Slot.
Kommentar fra medlemmer at Maj turen var blevet aflyst inden tilmeldingsfristens udløb
Ligeledes blev bestyrelsen præsenteret.
 

 

 

Efter generalforsamlingen blev der serveret hamburgerryg, kold kartoffelsalat, grønsalat og som dessert frisk frugt vi slutte med kaffe/the og småkager.
Her var mødt 73 personer.