Standardside

Referat Generalforsamling

torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00

Formanden bød velkommen samt godt nytår og vi startede med at synge I sne står urt og busk i skjul.

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Som dirigent blev valgt Grete S. Larsen. Stemmetællere Lissie Rasmussen og Anett Pedersen.

Grete erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

2. Formanden aflægger beretning.
Et bestyrelsesmedlem havde forladt foreningen derfor var suppleanten indtrådt.


Februar havde vi igen besøg af den  meget spændende foredragsholder Lillian Hjorth-Westh, Denne gang fortalte hun den fascinerende historie om Edith Piaf, krydret med eksempler på "Spurvens" sangtalent.

Marts havde vi besøg af Lise Lotz der fortalte lidt om kagens historie. Hun viste masser af lækre billeder som måske gav lyst til selv at gå i gang i køkkenet, hendes fortællinger gav et nyt blik på mere eller mindre velkendte vaner og skikke. Ligesom hun til sidst kom ind på kirkeårets kager.

April
det sidste arrangement inden sommerferien, her havde vi besøg af Østsjællands harmonikaorkester under ledelse af Gitte Sivkjær. En dejlig aften,  med et bredt repertoire, hvor også vi fik rørt sangstemmerne.

Efter adskillige opfordringer fra medlemmer om en tur ud af huset, havde vi i september arrangeret rundvisning på Nordisk Film - Olsen Banden 50 år - her fik vi indblik i tilblivelsen af nogle af de mest mindeværdige Olsen Banden-scener, samt spændende historier og anekdoter fra de sidste 50 år med Olsen Banden. Her var desværre kun 11 der deltog. Senere gik vi for egen regning på Fy og Bi og bestilte lidt til ganen.

Oktober hvor vi startede efterårsprogrammet med vinsmagning. vi havde besøg af Husk Vin v/Martin Sørensen. Der blev smagt 7 forskellige vine, en blanding hvidvin, rødvin og dessertvin. Martin var virkelig godt inde i sit stof, så vi fik lidt grundlæggende om vin, hvad sker der ved en gæring, hvordan læser man en etiket m.m. Alt i alt en rigtig god og hyggelig aften med en god foredragsholder samt glade mennesker. Vi sluttede med lidt tapas.

November
Her havde vi besøg af syngepigerne fra Rødby - Charlotte og Elsebeth med pianist Arne - hold op, hvor blev vi underholdt! Vi blev glade og kunne synge med på det herlige repertoire De var udfordrende –  ikke uanstændigt klædt - de berørte vanskelige emner – men gik aldrig over stregen - de var sjove. Igen havde de medlemmer og gæster der var mødt op en dejlig aften.

December
Ja så kom julen,  her var mødt 53 medlemmer op, som havde en rigtig hyggelig aften, med dejlig julemad, julemusik og sang og det traditionelle lotteri.

Til slut tak til alle som mødte op, og en stor tak til bestyrelsen.  

Lis L. Jacobsen

Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, Bestyrelsen havde stillet forslag at arrangementerne fra 2020 stiger til kr. 75,00. Dette blev godkendt med 51 ja 4 undlod at stemme.

5. Fastsættelse af kontingent for 2020 uændret.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
     På valg: Grete Sørensen  – modtager genvalg
                  Judy Jensen – modtager genvalg
                  Gunhild Madsen – modtagergenvalg
                  Blev godkendt

                  2 suppleanter: Lene Askevig og Ulla Malm - modtog valg
                  Blev godkendt

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
     På valg: revisor Lisbeth Becher - modtager genvalg
                   Revisorsuppleant: Britt Rasch - modtager genvalg
                   Blev godkendt

8.  Eventuelt.
Intet

Dirigenten erklærer herefter generalforsamlingen for ophævet.


Efter generalforsamlingen blev der serveret hamburgerryg, kold kartoffelsalat, grønsalat og som kaffe/the og Dagmar tærte
Her var mødt 55 medlemmer.