Ledøje-Smørum Husholdningsforening

 

 Formanden bød velkommen til årets

 Generalforsamling

                                                        torsdag den 19. januar 2017 kl. 19.00


Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Som dirigent blev valgt Aase Thygesen og som stemmetællere Anett Petersen og Judy Jensen.

 2. Formanden aflægger beretning. 
Så er der endnu engang gået et år, og jeg synes det har været et godt år for foreningen med mange gode arrangementer og dejligt mange deltagere.

Vi lagde ud i februar med Anne Laxholm, der fortalte om sit liv som danser, med udgangspunkt i hendes bog "giv mig et år". Hvor hun og hendes mand var i England i 28 år. Hun fortalte også lidt om sin deltagelse som dommer i "Vild med Dans". Meget spændende og interessant aften. Der var vist rekordtilslutning - 90 deltagere havde fundet vej hertil.

I marts havde vi besøg fra SeniorShoppen, som er Danmarks største mobile tøjkæde. Der blev rigtig prøvet tøj - og købt ind af de mange fremmødte. God aften.

I april kom så dagen, hvor Ledøje Smørum Husholdningsforening kunne fejre sin 40 års fødselsdag. 85 deltagere mødte op til en festlig aften ved smukt pyntede borde, hvor vi fik serveret lækker mad. Frank P spillede stille dinner musik under hele festen, hvor der bl.a. blev sunget sange fra 10 og 20 års fødselsdagene, samt eén, der var lavet i anledning af de 40 år. Aase Thygesen, som har været med i alle 40 år holdt en festlig tale om foreningens historie med diverse rekvisitter. Senere havde vi besøg af den spændende trio No Limiats Acrobatics, der udførte et fantastisk, og unikt akrobatisk show. En dejlig og festlig aften.

Turen ud af huset i maj gik til Revymuseet på Frederiksberg. Stefan Føns (søn af Volmer Sørensen) fortalte historier om den danske revy, skuespillere og sangere, og ikke mindst Dirch Passer. Der var en særudstilling om ham, idet han ville være blevet 90 år sidste år. Vi sluttede af i Allégade 10 med kaffe og æblekage. En meget hyggelig tur.

I oktober startede vi med lidt mad, og programmet hed "en blandet fornøjelse" med Sol og Claus. Annemari Sol og hendes faste pianist Claus Alsted underholdt med et varieret repertoire med både stof til eftertanke og et godt grin. Der var lidt for enhver smag. også noget vi kunne synge med på.

I november havde mange fundet vej til vor arrangement, hvor vi havde besøg af Lillian Hjort-Westh fra Bornholms højskole. Hun fortalte om sangeren Otto Brandenburgs liv og karriere. Da han døde i 2007, 72 år gammel, var han en kendt folkekær kunstner, som vi alle så at sige var vokset op med og holdt af. En meget vellykket og interessant aften.

Så sluttede vi af i decmber med årets julehygge, hvor vi fik serveret god mad, + lidt til den søde tand. Traditionen tro var der også lotteri, og snakken gik lystigt ved bordene. Under spisningen blev der spillet hyggelig julemusik af Svend Johansen, og under kaffen underholdt Herdis Kvarnøe med julesange, også nogen vi andre kunne synge med på. En hyggelig afslutning på året.

Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for deres store arbejde, de har udført i året, der er gået. Og takke vores trofaste medlemmer, der møder op til vores arrangementer.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kasseren gjorde opmærksom på det store overskud skyldes at Lis købte fornuftigt ind og lavede mad de gange vi havde spisning.

4. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

5. Fastsættelse af kontingent for 2018 
Uændret kr. 200,-

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
     På valg:  Sanne Braae - modtager ikke genvalg 
                     Grete Sørensen - modtager genvalg - blev genvalgt
                     Eli Askbo - modtager genvalg - blev genvalgt
Valg af 2 suppleant: Ibbi Christoffersen og Ragnhild Flügge -
blev genvalgt
Som nyt medlem til bestyrelsen blev valgt Judy Jensen. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde d. 31. januar.

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
    På valg: revisor Lisbeth Becher - blev genvalgt
    Revisorsuppleant: Britt Rasch - blev genvalgt

8. Eventuelt.  
Her rejste et af medlemmer sig og takke bestyrelsen for det store arbejde de gjorde.

Herefter takke Grete den afgående formand, på bestyrelsens vegne, for den tid hun havde siddet i bestyrelsen, tak for hendes konstruktive og positive attitude.

Efter generalforsamlingen blev der serveret hamburgerryg m/kold kartoffelsalat/grøn salat - kaffe + kage.