Ledøje-Smørum Husholdningsforening

Hvorledes virker Hoffet

Den 20. februar underholdt tidligere ceremonimester Christian Eugen-Olsen 90 personer i Smørum kulturhus med sin viden og oplevelser Kongehus og Hoffet. Han kom ind på regentens virke og hoffet som organisation og hvordan det hele spiller sammen, ligesom han også fortalte, hvor de kongelige bor og de historier, der knytter sig dertil. Deltagerne i salen blev en aktiv del af foredraget og gik der fra en hel del klogere på Hoffets og Kongehusets rolle i Danmark.