Ledøje Smørum Husholdningsforening

               Bestyrelsen:

Formand:          Lis Lauge Jacobsen
                        Tlf. 8119 3999
                        e-mail: lislaugejacobsen@live.dk 

Næstformand:  Judy Jensen
                       Tlf. 4465 3113

Kasserer:         Jytte Lindstrøm
                       Tlf. 4465 0168

Sekretær:        Grete Sørensen
                       Tlf. 4465 0463
                       mail: gs@smoerumnet.dk 

Bestyrelsesmedl.:  Grethe Kaczmarek
                            Tlf. 4119 7711
                            mail: grethekacz@gmail.com 

                                          Ulla Malm
                               Tlf. 3030 8764
                                mail: ulla.poul@smoerumnet.dk


Suppleanter:         Lene Askevig
                            Susanne S. Hansen